Index of /hispantv/20210927/


../
01-Bolet.jpg                    27-Sep-2021 22:53        26294
01-Bolet.mp4                    27-Sep-2021 23:26      269840032
01-Bolet.webp                   27-Sep-2021 22:55       914954
01-Bolet_Low_200.mp4                27-Sep-2021 23:29      67333908
01-Bolet_Low_500.mp4                27-Sep-2021 23:28      127707110
01-Bolet_Low_700.mp4                27-Sep-2021 23:34      168289211
01-Bolet_Youtube.mp4                27-Sep-2021 23:25      634044387
01-Bolet_sprite.png                27-Sep-2021 22:58       601228
23-bolet.jpg                    27-Sep-2021 20:48        56140
23-bolet.mp4                    27-Sep-2021 20:51      25991848
23-bolet.webp                   27-Sep-2021 20:48       1148238
23-bolet_Low_200.mp4                27-Sep-2021 20:52       6641508
23-bolet_Low_500.mp4                27-Sep-2021 20:52      12377197
23-bolet_Low_700.mp4                27-Sep-2021 20:53      16235984
23-bolet_Youtube.mp4                27-Sep-2021 20:51      60001559
23-bolet_sprite.png                27-Sep-2021 20:48        88565
26N039-MAJ-V-CUBA-SOLIDARIDAD.jpg         27-Sep-2021 01:44        39593
26N039-MAJ-V-CUBA-SOLIDARIDAD.mp4         27-Sep-2021 01:45       5834640
26N039-MAJ-V-CUBA-SOLIDARIDAD.webp         27-Sep-2021 01:44       1309990
26N039-MAJ-V-CUBA-SOLIDARIDAD_Low_200.mp4     27-Sep-2021 01:46       1501994
26N039-MAJ-V-CUBA-SOLIDARIDAD_Low_500.mp4     27-Sep-2021 01:46       2803323
26N039-MAJ-V-CUBA-SOLIDARIDAD_Low_700.mp4     27-Sep-2021 01:47       3682751
26N039-MAJ-V-CUBA-SOLIDARIDAD_Youtube.mp4     27-Sep-2021 01:45      13455649
26N039-MAJ-V-CUBA-SOLIDARIDAD_sprite.png      27-Sep-2021 01:45        45132
26N044-VKH-H-ARBAEEN.jpg              27-Sep-2021 01:19        51143
26N044-VKH-H-ARBAEEN.mp4              27-Sep-2021 01:23      21467558
26N044-VKH-H-ARBAEEN.webp             27-Sep-2021 01:20       1087716
26N044-VKH-H-ARBAEEN_Low_200.mp4          27-Sep-2021 01:24       5439708
26N044-VKH-H-ARBAEEN_Low_500.mp4          27-Sep-2021 01:23      10294242
26N044-VKH-H-ARBAEEN_Low_700.mp4          27-Sep-2021 01:24      13439050
26N044-VKH-H-ARBAEEN_Youtube.mp4          27-Sep-2021 01:22      51171985
26N044-VKH-H-ARBAEEN_sprite.png          27-Sep-2021 01:20        79100
26N045-XSH-H-VENEZUELA-DIALOGO-NEW.jpg       27-Sep-2021 01:13        23455
26N045-XSH-H-VENEZUELA-DIALOGO-NEW.mp4       27-Sep-2021 01:20      27204916
26N045-XSH-H-VENEZUELA-DIALOGO-NEW.webp      27-Sep-2021 01:13       638316
26N045-XSH-H-VENEZUELA-DIALOGO-NEW_Low_200.mp4   27-Sep-2021 01:20       7301306
26N045-XSH-H-VENEZUELA-DIALOGO-NEW_Low_500.mp4   27-Sep-2021 01:19      13974266
26N045-XSH-H-VENEZUELA-DIALOGO-NEW_Low_700.mp4   27-Sep-2021 01:20      18246454
26N045-XSH-H-VENEZUELA-DIALOGO-NEW_Youtube.mp4   27-Sep-2021 01:21      57841269
26N045-XSH-H-VENEZUELA-DIALOGO-NEW_sprite.png   27-Sep-2021 01:13        74532
27D007-MARCELO-P-MIAMI-CUBA.jpg          27-Sep-2021 04:42        59563
27D007-MARCELO-P-MIAMI-CUBA.mp4          27-Sep-2021 04:46      30457245
27D007-MARCELO-P-MIAMI-CUBA.webp          27-Sep-2021 04:42       1461414
27D007-MARCELO-P-MIAMI-CUBA_Low_200.mp4      27-Sep-2021 04:47       7578862
27D007-MARCELO-P-MIAMI-CUBA_Low_500.mp4      27-Sep-2021 04:47      14472433
27D007-MARCELO-P-MIAMI-CUBA_Low_700.mp4      27-Sep-2021 04:48      18968393
27D007-MARCELO-P-MIAMI-CUBA_Youtube.mp4      27-Sep-2021 04:46      71899067
27D007-MARCELO-P-MIAMI-CUBA_sprite.png       27-Sep-2021 04:43        85073
27D026-KCH-P-ARBAIN-CEREMONIA.jpg         27-Sep-2021 19:20        61516
27D026-KCH-P-ARBAIN-CEREMONIA.mp4         27-Sep-2021 19:27      21763969
27D026-KCH-P-ARBAIN-CEREMONIA.webp         27-Sep-2021 19:20       1528376
27D026-KCH-P-ARBAIN-CEREMONIA_Low_200.mp4     27-Sep-2021 19:24       5485845
27D026-KCH-P-ARBAIN-CEREMONIA_Low_500.mp4     27-Sep-2021 19:25      10463236
27D026-KCH-P-ARBAIN-CEREMONIA_Low_700.mp4     27-Sep-2021 19:33      13687951
27D026-KCH-P-ARBAIN-CEREMONIA_Youtube.mp4     27-Sep-2021 20:18      50906099
27D026-KCH-P-ARBAIN-CEREMONIA_sprite.png      27-Sep-2021 19:21        66282
27D027-CALVILLO-P-CDMX-AYOTZINAPA-TESTIMONIOS.jpg 27-Sep-2021 14:43        80077
27D027-CALVILLO-P-CDMX-AYOTZINAPA-TESTIMONIOS.mp4 27-Sep-2021 14:59      25349032
27D027-CALVILLO-P-CDMX-AYOTZINAPA-TESTIMONIOS.webp 27-Sep-2021 14:43       1626726
27D027-CALVILLO-P-CDMX-AYOTZINAPA-TESTIMONIOS_L..> 27-Sep-2021 14:59       6343396
27D027-CALVILLO-P-CDMX-AYOTZINAPA-TESTIMONIOS_L..> 27-Sep-2021 14:56      12059052
27D027-CALVILLO-P-CDMX-AYOTZINAPA-TESTIMONIOS_L..> 27-Sep-2021 15:09      15735570
27D027-CALVILLO-P-CDMX-AYOTZINAPA-TESTIMONIOS_Y..> 27-Sep-2021 15:16      60016691
27D027-CALVILLO-P-CDMX-AYOTZINAPA-TESTIMONIOS_s..> 27-Sep-2021 14:43        66601
27N004-VKH-V-MEXICO-AYOTZINAPA.jpg         27-Sep-2021 01:46        40463
27N004-VKH-V-MEXICO-AYOTZINAPA.mp4         27-Sep-2021 01:49       6052810
27N004-VKH-V-MEXICO-AYOTZINAPA.webp        27-Sep-2021 01:47       1190252
27N004-VKH-V-MEXICO-AYOTZINAPA_Low_200.mp4     27-Sep-2021 01:48       1570945
27N004-VKH-V-MEXICO-AYOTZINAPA_Low_500.mp4     27-Sep-2021 01:49       2935320
27N004-VKH-V-MEXICO-AYOTZINAPA_Low_700.mp4     27-Sep-2021 01:49       3851349
27N004-VKH-V-MEXICO-AYOTZINAPA_Youtube.mp4     27-Sep-2021 01:48      14171774
27N004-VKH-V-MEXICO-AYOTZINAPA_sprite.png     27-Sep-2021 01:47        49023
27N044-NLR-H-ARBAIN-MARCHA.jpg           27-Sep-2021 15:00        52039
27N044-NLR-H-ARBAIN-MARCHA.mp4           27-Sep-2021 15:04      15573635
27N044-NLR-H-ARBAIN-MARCHA.webp          27-Sep-2021 15:00       928168
27N044-NLR-H-ARBAIN-MARCHA_Low_200.mp4       27-Sep-2021 15:04       3966634
27N044-NLR-H-ARBAIN-MARCHA_Low_500.mp4       27-Sep-2021 15:03       7503047
27N044-NLR-H-ARBAIN-MARCHA_Low_700.mp4       27-Sep-2021 15:10       9852298
27N044-NLR-H-ARBAIN-MARCHA_Youtube.mp4       27-Sep-2021 15:18      34849865
27N044-NLR-H-ARBAIN-MARCHA_sprite.png       27-Sep-2021 15:00        65616
27N069-NLR-H-ALEMANIA-ELECCIONES.jpg        27-Sep-2021 18:57        37494
27N069-NLR-H-ALEMANIA-ELECCIONES.mp4        27-Sep-2021 19:04      22847681
27N069-NLR-H-ALEMANIA-ELECCIONES.webp       27-Sep-2021 18:58       707320
27N069-NLR-H-ALEMANIA-ELECCIONES_Low_200.mp4    27-Sep-2021 19:07       5642911
27N069-NLR-H-ALEMANIA-ELECCIONES_Low_500.mp4    27-Sep-2021 19:07      10723564
27N069-NLR-H-ALEMANIA-ELECCIONES_Low_700.mp4    27-Sep-2021 18:59      14257838
27N069-NLR-H-ALEMANIA-ELECCIONES_Youtube.mp4    27-Sep-2021 19:03      53879701
27N069-NLR-H-ALEMANIA-ELECCIONES_sprite.png    27-Sep-2021 18:58        64132
27N079-AHF-H-ARBAIN.jpg              27-Sep-2021 21:48        47147
27N079-AHF-H-ARBAIN.mp4              27-Sep-2021 21:50      18582120
27N079-AHF-H-ARBAIN.webp              27-Sep-2021 21:48       954438
27N079-AHF-H-ARBAIN_Low_200.mp4          27-Sep-2021 21:51       4634932
27N079-AHF-H-ARBAIN_Low_500.mp4          27-Sep-2021 21:51       8932463
27N079-AHF-H-ARBAIN_Low_700.mp4          27-Sep-2021 21:52      11551084
27N079-AHF-H-ARBAIN_Youtube.mp4          27-Sep-2021 21:52      44505272
27N079-AHF-H-ARBAIN_sprite.png           27-Sep-2021 21:48        66843
27N085-VKH-H-SIRIA-ONU.jpg             27-Sep-2021 23:45        34458
27N085-VKH-H-SIRIA-ONU.mp4             27-Sep-2021 23:49      26291845
27N085-VKH-H-SIRIA-ONU.webp            27-Sep-2021 23:46       1425738
27N085-VKH-H-SIRIA-ONU_Low_200.mp4         27-Sep-2021 23:50       6595094
27N085-VKH-H-SIRIA-ONU_Low_500.mp4         27-Sep-2021 23:49      12615183
27N085-VKH-H-SIRIA-ONU_Low_700.mp4         27-Sep-2021 23:50      16648262
27N085-VKH-H-SIRIA-ONU_Youtube.mp4         27-Sep-2021 23:49      61861150
27N085-VKH-H-SIRIA-ONU_sprite.png         27-Sep-2021 23:46        76136
Buen-Dia-America-Latina---295.jpg         27-Sep-2021 13:53        35588
Buen-Dia-America-Latina---295.mp4         27-Sep-2021 14:53      267294197
Buen-Dia-America-Latina---295.webp         27-Sep-2021 13:55       655082
Buen-Dia-America-Latina---295_Low_200.mp4     27-Sep-2021 14:54      66950642
Buen-Dia-America-Latina---295_Low_500.mp4     27-Sep-2021 14:50      127024283
Buen-Dia-America-Latina---295_Low_700.mp4     27-Sep-2021 15:07      166914786
Buen-Dia-America-Latina---295_Youtube.mp4     27-Sep-2021 15:13      626093078
Buen-Dia-America-Latina---295_sprite.png      27-Sep-2021 13:56       524288
Causa-Palestina-P5.jpg               27-Sep-2021 03:02        42670
Causa-Palestina-P5.mp4               27-Sep-2021 04:35      231451271
Causa-Palestina-P5.webp              27-Sep-2021 03:06       2477138
Causa-Palestina-P5_Low_200.mp4           27-Sep-2021 04:13      57854057
Causa-Palestina-P5_Low_500.mp4           27-Sep-2021 04:14      109868780
Causa-Palestina-P5_Low_700.mp4           27-Sep-2021 04:52      144082107
Causa-Palestina-P5_Youtube.mp4           27-Sep-2021 04:44      542422844
Causa-Palestina-P5_sprite.png           27-Sep-2021 03:09       413683
Detras-de-la-RAzon-1508.jpg            27-Sep-2021 20:51        26700
Detras-de-la-RAzon-1508.mp4            27-Sep-2021 21:45      261590018
Detras-de-la-RAzon-1508.webp            27-Sep-2021 20:53       957824
Detras-de-la-RAzon-1508_Low_200.mp4        27-Sep-2021 21:46      65936877
Detras-de-la-RAzon-1508_Low_500.mp4        27-Sep-2021 21:42      124803946
Detras-de-la-RAzon-1508_Low_700.mp4        27-Sep-2021 21:51      164160757
Detras-de-la-RAzon-1508_Youtube.mp4        27-Sep-2021 21:59      614112044
Detras-de-la-RAzon-1508_sprite.png         27-Sep-2021 20:54       537538
Entrevista-Kiayi-Neyad.jpg             27-Sep-2021 22:12        55250
Entrevista-Kiayi-Neyad.mp4             27-Sep-2021 22:21      45396877
Entrevista-Kiayi-Neyad.webp            27-Sep-2021 22:13       1216072
Entrevista-Kiayi-Neyad_Low_200.mp4         27-Sep-2021 22:22      11242354
Entrevista-Kiayi-Neyad_Low_500.mp4         27-Sep-2021 22:20      21402290
Entrevista-Kiayi-Neyad_Low_700.mp4         27-Sep-2021 22:22      28153922
Entrevista-Kiayi-Neyad_Youtube.mp4         27-Sep-2021 22:23      108132176
Entrevista-Kiayi-Neyad_sprite.png         27-Sep-2021 22:13       118038
Entrevista-Lo-Bue.jpg               27-Sep-2021 20:04        46577
Entrevista-Lo-Bue.mp4               27-Sep-2021 20:15      56631824
Entrevista-Lo-Bue.webp               27-Sep-2021 20:04       903868
Entrevista-Lo-Bue_Low_200.mp4           27-Sep-2021 20:14      14277601
Entrevista-Lo-Bue_Low_500.mp4           27-Sep-2021 20:14      27093021
Entrevista-Lo-Bue_Low_700.mp4           27-Sep-2021 20:15      35607648
Entrevista-Lo-Bue_Youtube.mp4           27-Sep-2021 20:25      132914276
Entrevista-Lo-Bue_sprite.png            27-Sep-2021 20:05       138959
Entrevista-Moussa.jpg               27-Sep-2021 23:26        55058
Entrevista-Moussa.mp4               27-Sep-2021 23:38      60897092
Entrevista-Moussa.webp               27-Sep-2021 23:27       1069660
Entrevista-Moussa_Low_200.mp4           27-Sep-2021 23:39      15192252
Entrevista-Moussa_Low_500.mp4           27-Sep-2021 23:38      28960402
Entrevista-Moussa_Low_700.mp4           27-Sep-2021 23:40      38006699
Entrevista-Moussa_Youtube.mp4           27-Sep-2021 23:41      142171232
Entrevista-Moussa_sprite.png            27-Sep-2021 23:27       147344
Entrevista-Zelaia.jpg               27-Sep-2021 19:59        30378
Entrevista-Zelaia.mp4               27-Sep-2021 20:05      48321767
Entrevista-Zelaia.webp               27-Sep-2021 19:59       703562
Entrevista-Zelaia_Low_200.mp4           27-Sep-2021 20:06      12092101
Entrevista-Zelaia_Low_500.mp4           27-Sep-2021 20:05      22955974
Entrevista-Zelaia_Low_700.mp4           27-Sep-2021 20:06      30149930
Entrevista-Zelaia_Youtube.mp4           27-Sep-2021 20:05      113161992
Entrevista-Zelaia_sprite.png            27-Sep-2021 20:00       112635
Telegram-detras.jpg                27-Sep-2021 21:05        21033
Telegram-detras.mp4                27-Sep-2021 21:10      38007370
Telegram-detras.webp                27-Sep-2021 21:06       925252
Telegram-detras_Low_200.mp4            27-Sep-2021 21:11       9447252
Telegram-detras_Low_500.mp4            27-Sep-2021 21:11      18105945
Telegram-detras_Low_700.mp4            27-Sep-2021 21:11      23548878
Telegram-detras_Youtube.mp4            27-Sep-2021 21:10      89131229
Telegram-detras_sprite.png             27-Sep-2021 21:06       105567
boletin-1.jpg                   27-Sep-2021 05:26        47583
boletin-1.mp4                   27-Sep-2021 06:03      266220189
boletin-1.webp                   27-Sep-2021 05:29       790670
boletin-1_Low_200.mp4               27-Sep-2021 06:05      66115193
boletin-1_Low_500.mp4               27-Sep-2021 06:05      126272661
boletin-1_Low_700.mp4               27-Sep-2021 05:42      165624863
boletin-1_Youtube.mp4               27-Sep-2021 06:01      626960234
boletin-1_sprite.png                27-Sep-2021 05:35       540007
boletin-20.jpg                   27-Sep-2021 18:19        56653
boletin-20.mp4                   27-Sep-2021 19:01      274736503
boletin-20.webp                  27-Sep-2021 18:23       999578
boletin-20_Low_200.mp4               27-Sep-2021 19:06      69030868
boletin-20_Low_500.mp4               27-Sep-2021 19:05      130813170
boletin-20_Low_700.mp4               27-Sep-2021 18:38      171976268
boletin-20_Youtube.mp4               27-Sep-2021 19:00      644425387
boletin-20_sprite.png               27-Sep-2021 18:27       621684
boletin16.jpg                   27-Sep-2021 14:03        55472
boletin16.mp4                   27-Sep-2021 14:43      270841833
boletin16.webp                   27-Sep-2021 14:05       1656984
boletin16_Low_200.mp4               27-Sep-2021 14:51      67232022
boletin16_Low_500.mp4               27-Sep-2021 14:50      126260404
boletin16_Low_700.mp4               27-Sep-2021 14:56      167977975
boletin16_Youtube.mp4               27-Sep-2021 14:42      635613748
boletin16_sprite.png                27-Sep-2021 14:10       592349
boletin20-new.jpg                 27-Sep-2021 18:34        54562
boletin20-new.mp4                 27-Sep-2021 19:22      205743453
boletin20-new.webp                 27-Sep-2021 18:36       904746
boletin20-new_Low_200.mp4             27-Sep-2021 19:20      51620523
boletin20-new_Low_500.mp4             27-Sep-2021 19:21      97877256
boletin20-new_Low_700.mp4             27-Sep-2021 19:31      128699383
boletin20-new_Youtube.mp4             27-Sep-2021 19:35      483155317
boletin20-new_sprite.png              27-Sep-2021 18:37       495047
conmemoracion-del-dia-arbain-1.jpg         27-Sep-2021 16:51        57708
conmemoracion-del-dia-arbain-1.mp4         27-Sep-2021 17:23      262173048
conmemoracion-del-dia-arbain-1.webp        27-Sep-2021 16:56       1075610
conmemoracion-del-dia-arbain-1_Low_200.mp4     27-Sep-2021 17:26      65510407
conmemoracion-del-dia-arbain-1_Low_500.mp4     27-Sep-2021 17:26      124480438
conmemoracion-del-dia-arbain-1_Low_700.mp4     27-Sep-2021 17:29      164057201
conmemoracion-del-dia-arbain-1_Youtube.mp4     27-Sep-2021 17:21      615859191
conmemoracion-del-dia-arbain-1_sprite.png     27-Sep-2021 16:57       522408
conmemoracion-del-dia-arbain-2.jpg         27-Sep-2021 16:56        23786
conmemoracion-del-dia-arbain-2.mp4         27-Sep-2021 17:45      263823796
conmemoracion-del-dia-arbain-2.webp        27-Sep-2021 16:57       964038
conmemoracion-del-dia-arbain-2_Low_200.mp4     27-Sep-2021 17:46      65953843
conmemoracion-del-dia-arbain-2_Low_500.mp4     27-Sep-2021 17:45      125817749
conmemoracion-del-dia-arbain-2_Low_700.mp4     27-Sep-2021 17:50      165313750
conmemoracion-del-dia-arbain-2_Youtube.mp4     27-Sep-2021 20:16      621491746
conmemoracion-del-dia-arbain-2_sprite.png     27-Sep-2021 16:59       511816
entrevista-jorfe-leal.jpg             27-Sep-2021 14:19        55935
entrevista-jorfe-leal.mp4             27-Sep-2021 14:50      61981672
entrevista-jorfe-leal.webp             27-Sep-2021 14:20       1357168
entrevista-jorfe-leal_Low_200.mp4         27-Sep-2021 14:53      15557872
entrevista-jorfe-leal_Low_500.mp4         27-Sep-2021 14:52      29470349
entrevista-jorfe-leal_Low_700.mp4         27-Sep-2021 14:59      38756136
entrevista-jorfe-leal_Youtube.mp4         27-Sep-2021 14:48      144974027
entrevista-jorfe-leal_sprite.png          27-Sep-2021 14:20       153342
nancy-twitter.jpg                 27-Sep-2021 18:55        25159
nancy-twitter.mp4                 27-Sep-2021 19:02       4035795
nancy-twitter.webp                 27-Sep-2021 18:55       469470
nancy-twitter_Low_200.mp4             27-Sep-2021 19:06       973031
nancy-twitter_Low_500.mp4             27-Sep-2021 19:06       1888094
nancy-twitter_Low_700.mp4             27-Sep-2021 18:55       2489652
nancy-twitter_Youtube.mp4             27-Sep-2021 19:01       9082044
nancy-twitter_sprite.png              27-Sep-2021 18:55        7717
reino-telegram_4000.jpg              27-Sep-2021 01:15        43603
reino-telegram_4000.mp4              27-Sep-2021 01:17      13233728
reino-telegram_4000.webp              27-Sep-2021 01:16       877470
reino-telegram_4000_Low_200.mp4          27-Sep-2021 01:18       3286646
reino-telegram_4000_Low_500.mp4          27-Sep-2021 01:18       6244307
reino-telegram_4000_Low_700.mp4          27-Sep-2021 01:19       8155876
reino-telegram_4000_Youtube.mp4          27-Sep-2021 01:17      31160429
reino-telegram_4000_sprite.png           27-Sep-2021 01:16        61534
sabri--twitter.jpg                 27-Sep-2021 14:39        40832
sabri--twitter.mp4                 27-Sep-2021 14:50       3421924
sabri--twitter.webp                27-Sep-2021 14:39       1220008
sabri--twitter_Low_200.mp4             27-Sep-2021 14:54       885352
sabri--twitter_Low_500.mp4             27-Sep-2021 14:53       1638040
sabri--twitter_Low_700.mp4             27-Sep-2021 14:59       2144130
sabri--twitter_Youtube.mp4             27-Sep-2021 14:49       7997686
sabri--twitter_sprite.png             27-Sep-2021 14:40        32743